Ik zoek een boekhouder.com

Voor mijn boekhouding, belastingen & bedrijfsadviezen

Ontwikkeling heffings- en arbeidskorting volgens de miljoenennota 2014

Ontwikkeling heffings- en arbeidskorting volgens de miljoenennota 2014

De wijzingen van de heffingskorting en de arbeidskorting tezamen zijn in een tabel samengevoegd.

tech-admin